Νέα της Ομοσπονδίας

26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αγαιου -Προκήρυξη

Νέα της Ομοσπονδίας

 

ΟΕΘΑ LOGO1
Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου διοργανώνει την

 

26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου
στη Λήμνο

από 16 έως 26 Οκτωβρίου 2014Στόχοι της Συνάντησης είναι:

-Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγίτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και της Αυτοδύναμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

-Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθική στήριξη των ερασιτεχνών του Αιγαίου.
-Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που βοηθάει στην ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

1.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικοί θίασοι που κατά το παρελθόν έτος και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρουσίασαν θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα:
1.1   Οι ερασιτεχνικοί θίασοι (οι νομοτύπως ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά Σωματεία Ι.Δ., ή Αστικές Εταιρείες, ή και θεατρικά σχήματα που τελούν υπό το καθεστώς Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και παρουσιάζουν ενεργό θεατρική δράση.
Α. Τα πρωτοεμφανιζόμενα στη «Συνάντηση» θεατρικά σχήματα να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση ανά έτος τα τρία (3) τελευταία χρόνια.
Β. Τα λοιπά θεατρικά σχήματα, εκείνα που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση
την τελευταία διετία. Το έτος στο οποίο πραγματοποιείται η Συνάντηση δεν υπολογίζεται στη διετία.
Ερασιτεχνικοί θίασοι θεωρούνται εκείνοι εκ των οποίων το 80% των μελών τους δεν έχουν ούτε είχαν επαγγελματική ενασχόληση με το θέατρο.
1.2 Το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί στις προηγούμενες Συναντήσεις από την ίδια θεατρική ομάδα. Επίσης, το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί στις  τελευταίες δύο (2) Συναντήσεις από οποιαδήποτε ομάδα.
1.3 Η Συνάντηση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.
1.4 Σε όλες τις θεατρικές ομάδες που συμμετέχουν στη Συνάντηση, θα απονεμηθούν αναμνηστικά.
1.5 Οι σύλλογοι – μέλη της Ο.Ε.Θ.Α., που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση, καθώς και αυτοί που τυχόν θα αποκλεισθούν, μπορούν να στείλουν έως δύο (2) εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. (Σημείωση: κάθε θεατρική ομάδα που στέλνει αντιπροσώπους, δικαιούται ΕΝΑ δωμάτιο για 5 μέρες.Αν πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, θα συγκατοικήσουν με άτομο άλλης ομάδας).

2.   Οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 στην πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1  Την αίτηση συμμετοχής, (συμπλήρωση συνημμένου εντύπου) με σφραγίδα και τη νόμιμη υπογραφή του Συλλόγου (ή αστικής εταιρείας, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτει την ομάδα), μαζί με το πρακτικό της τελευταίας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θεατρικά σχήματα που υπάγονται σε νομικό καθεστώς ΝΠΔΔ θα στείλουν απόφαση – έγκριση του ΝΠΔΔ για τη συμμετοχή του θεατρικού τμήματος στη Συνάντηση.
2.2  Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του θιάσου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς και τα θεατρικά έργα που έχει παρουσιάσει την τελευταία τριετία, συνοδευόμενα από προγράμματα, δημοσιεύματα, κριτικές και λοιπό έντυπο υλικό.
2.3 Αντίγραφο καταστατικού, ή εταιρικού, ή απόφασης του ΝΠΔΔ για το νομότυπο του θεατρικού σχήματος.
(Οι όροι 2.2 και 2.3 ισχύουν ΜΟΝΟ για τα πρωτοεμφανιζόμενα στη Συνάντηση θεατρικά σχήματα.)
2.4  Το πλήρες κείμενο του έργου, Έλληνα ή ξένου συγγραφέα.
2.5 Το πρόγραμμα της παράστασης, δημοσιεύματα στον Τύπο καθώς και μια βιντεοκασέτα ή αντίτυπο ή DVD με μαγνητοσκοπημένη την παράσταση.
2.6  Δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από την παράσταση που θα παιχτεί στη Συνάντηση με τους συντελεστές της παράστασης για να δημοσιευτούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης, σε περίπτωση επιλογής του σχήματος. (Τα παραπάνω στοιχεία να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )
2.7  Τις προδιαγραφές της σκηνής που απαιτούνται για την παράσταση (ελάχιστο μήκος – πλάτος ύψος), καθώς και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται.
2.8  Τη διάρκεια της παράστασης

3.  Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 26ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, καθώς και την επιλογή των θιάσων που θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΠΟ/Φ.331.1/4453/28-7-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου, υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου. H επιλογή των θιάσων θα γίνει με τα κριτήρια της παραπάνω απόφασης.
Λόγω της περιορισμένης πίστωσης (90.000€) και των δυσκολιών πρόσβασης στη Λήμνο, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής ομάδων θα αποκλεισθούν ομάδες με τα παρακάτω κριτήρια
α) Θεατρικές ομάδες μη μέλη της ΟΕΘΑ
β) Θεατρικές ομάδες μέλη της ΟΕΘΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει (ταμειακώς εντάξει είναι οι ομάδες που έχουν ήδη καταβάλει όλες τις συνδρομές μέχρι και το 2013)
γ) Αν παρ'  όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, που δεν μπορούν να καλυφθούν οικονομικά ή οργανωτικά, η μείωση θα γίνει με κλήρωση παρουσία μελών της τοπικής ομάδας και του Δημάρχου.

4.    Οι δαπάνες που καλύπτονται για τους συμμετέχοντες είναι:
4.1  Τα έξοδα διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή μέχρι 13 ατόμων (διανομή έργου συν 5 συντελεστές) από κάθε θεατρική ομάδα που συμμετέχει και για τις ημέρες παραμονής τους στη Συνάντηση, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ημέρες επί δεκατρία (13) άτομα, δηλαδή 65 διανυκτερεύσεις. Σε περίπτωση που οι συντελεστές ενός θιάσου υπερβαίνουν τα 13 άτομα, τότε
επιτρέπεται ο συμψηφισμός των διανυκτερεύσεων μεταξύ των μελών του θεατρικού σχήματος, με ανώτατο όριο πάντοτε τις 65 διανυκτερεύσεις. (Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού συντελεστών παράστασης π.χ. 3 ηθοποιοί συν 5 συντελεστές, σύνολο ατόμων δικαιουμένων φιλοξενίας 8, ο συμψηφισμός θα γίνεται πάλι για 5 ημέρες επί τον αριθμό αυτό, δηλ. 8*5=40 διανυκτερεύσεις). Για τυχόν επί πλέον άτομα (συνοδούς), οι δαπάνες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την κάθε μία θεατρική ομάδα
4.2  Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης (εισιτήρια, με ανώτατο όριο 13 ατόμων*). Θα πληρωθεί το κόστος μετάβασης από την έδρα της ομάδας στον τόπο πραγματοποίησης της Συνάντησης. Τα εισιτήρια κλείνονται από την ΟΕΘΑ με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση (σε τετράκλινη καμπίνα για τις μακρινές διαδρομές). Όσοι δεν εξυπηρετούνται και προτιμήσουν άλλον τρόπο μετακίνησης, εξασφαλίζουν μόνοι την μετακίνησή τους και καταβάλλεται σε αυτούς το αντίτιμο του χαμηλότερου εισιτηρίου με την έκπτωση, που έχει επιτευχτεί για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ειδικά για τη Λήμνο δεν αποκλείονται τα αεροπορικά εισιτήρια εφόσον η τιμή τους είναι συμφέρουσα ή υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση (επισφαλή δρομολόγια).
4.3  Τα έξοδα μεταφοράς των σκηνικών της παράστασης (ναύλους, φορτωτικές κλπ. **). Η συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για μεταφορά σκηνικών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς (Ι.Χ., Δ.Χ.  φορτωτική κ.λ.π.)
*  Για τις ολιγοπρόσωπες παραστάσεις το ανώτατο όριο μειώνεται ανάλογα δηλ. οι ηθοποιοί συν πέντε συντελεστές 
**  Οι τυχόν οδηγοί φορτηγών περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο διανυκτερεύσεων Οι θεατρικές ομάδες οφείλουν να αποστείλουν σε διάστημα 15 ημερών από την λήξη της Συνάντησης στην ΟΕΘΑ Ταμία της ΟΕΘΑ, Μαρία Φούτσου (Πλάκα, Καρφάς, 82100, Χίος)
α) Βεβαίωση του συλλόγου για τους συμμετέχοντες με σφραγίδα και υπογραφή από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του συλλόγου*
β) Αποκόμματα των εισιτηρίων – ναύλων κλπ., καταγραμμένα σε πίνακα με τα δικαιούμενα μετακίνησης άτομα και την ανά άτομο δαπάνη, με σχετική απόδειξη εξόφλησής τους από το πρακτορείο έκδοσης*
*Για τα παραπάνω θα αποσταλούν από την ΟΕΘΑ πρότυπες φόρμες
Σε περίπτωση που τα παραστατικά δεν είναι σωστά ή δεν υποβληθούν έγκαιρα, ώστε να περιληφθούν στον απολογισμό που υποβάλει η ΟΕΘΑ στη Γ.Γ.ΑΙ., δεν θα γίνει η κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.

5.  Η ΟΕΘΑ, κατά τις ημέρες της Συνάντησης, συγκροτεί «Επιτροπή Συζήτησης» για τις θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν την προηγούμενη ημέρα. Η παρουσία και η συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των ευρισκομένων, κατά την ημέρα εκείνη στη Συνάντηση, μελών των θεατρικών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη. Οι όποιες απόψεις, θέσεις, γνώμες και εμπειρίες, μέσα από την εν λόγω συζήτηση, προφανώς θα συμβάλλουν στην πρόοδο του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο. Εκδηλώσεις – εκτός των θεατρικών παραστάσεων των ομάδων - οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνάντησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα μέλη των θεατρικών καλούνται να συμμετέχουν σ' αυτές.

6.    Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:
6.1  Να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 έως και 5 της παρούσης προκήρυξης.
6.2.    Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έγκαιρα  (το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Αυγούστου), το συνημμένο έντυπο-αίτηση
α) στη Πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (6974399404) με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή με φαξ στο 2273027506 και
β) στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή με φαξ στο 2251041175
και παράλληλα τον φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά  στη διεύθυνση:   Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος, τηλ 6974399404)Μυτιλήνη    29 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου

Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ                                    ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, Αντιπρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΤΣΟΥ, Ταμίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΑΒΑΚΟΥΣΗΣ, Ειδικός Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Έφορος υλικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, μέλος

 

Παγκόσμια ημέρα Θεάτρου - Μήνυμα

Νέα της Ομοσπονδίας

TEST6Μήνυμα Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2014
από τον Brett Bailey

Όπου υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία, εκδηλώνεται το ακαταμάχητο Πνεύμα της Παράστασης.

Κάτω από δέντρα σε μικρά χωριά και επάνω σε υψηλού επιπέδου τεχνολογίας σκηνές σε παγκόσμιες μητροπόλεις· σε σχολικές αίθουσες και σε γήπεδα και ναούς· σε φτωχογειτονιές, σε αστικές πλατείες, σε κοινοτικά κέντρα και υπόγεια στα κέντρα μεγάλων πόλεων, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να επικοινωνήσουν μέσα στους εφήμερους θεατρικούς κόσμους που δημιουργούμε, για να εκφράσουμε την ανθρώπινή μας πολυπλοκότητα, την ετερότητά μας, το ότι είμαστε τρωτοί, χρησιμοποιώντας τη ζωντανή μας σάρκα, την ανάσα μας, τη φωνή μας.

Μαζευόμαστε για να κλάψουμε και να θυμηθούμε, για να γελάσουμε και να αναπολήσουμε· να μάθουμε και να επιβεβαιώσουμε και να φανταστούμε. Για να θαυμάσουμε την άψογη τεχνική επιδεξιότητα και να ενσαρκώσουμε τους θεούς. Για να μας κόβεται η ανάσα από την ικανότητά μας για ομορφιά και συμπόνια και τερατωδία. Ερχόμαστε για να τονωθούμε και για να πάρουμε δύναμη. Για να γιορτάσουμε τον πλούτο των ποικίλων πολιτισμών μας και να διαλύσουμε τα σύνορα που μας χωρίζουν.

Όπου υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία, εκδηλώνεται το ακαταμάχητο Πνεύμα της Παράστασης. Γεννημένο μέσα από την κοινότητα, φοράει τις μάσκες και τα κοστούμια των ποικίλων παραδόσεών μας. Αξιοποιεί τις γλώσσες μας και τους ρυθμούς μας και τις κινήσεις μας και ανοίγει ένα χώρο ανάμεσά μας.

Και εμείς, οι καλλιτέχνες που εργάζονται με αυτό το αρχαίο πνεύμα, αισθανόμαστε την ανάγκη να το διοχετεύσουμε μέσα από τις καρδιές μας, τις ιδέες μας και τα σώματά μας, για να αποκαλύψουμε τις αλήθειες μας σε όλο τους τον υλισμό και το ακτινοβόλο μυστήριό τους.

Μα, σε αυτή την εποχή που τόσοι πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν και υποφέρουν κάτω από καταπιεστικά καθεστώτα και ληστρικά καπιταλιστικά συστήματα και αναγκάζονται να φύγουν μακριά από τις συγκρούσεις και τις κακουχίες· σε αυτή την εποχή όπου παραβιάζεται η ιδιωτική μας ζωή από μυστικές υπηρεσίες και λογοκρίνονται αυτά που λέμε από παρεμβατικές κυβερνήσεις· όπου  δάση καταστρέφονται, είδη εξαφανίζονται και ωκεανοί δηλητηριάζονται: Τι πραγματικά αισθανόμαστε την ανάγκη να αποκαλύψουμε;

Σε αυτό τον κόσμο της άνισης κατανομής εξουσίας, στον οποίο διάφορες ηγεμονικές τάξεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι ένα έθνος, μία φυλή, ένα φύλο, μία σεξουαλική προτίμηση, μία θρησκεία, μία ιδεολογία, ένα πολιτισμικό πλαίσιο είναι ανώτερο από τα άλλα, ευσταθεί πράγματι να επιμένουμε ότι οι τέχνες θα πρέπει να αποδεσμευτούν από τα κοινωνικά θέματα;

Τι κάνουμε εμείς, οι καλλιτέχνες των ανοιχτών χώρων και των σκηνών, συμμορφωνόμαστε στις εξαγνισμένες απαιτήσεις της αγοράς ή χρησιμοποιούμε τη δύναμη που διαθέτουμε: για να καθαρίσουμε ένα χώρο στις καρδιές και τα μυαλά της κοινωνίας, να μαζέψουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να εμπνεύσουμε, να μαγέψουμε και να πληροφορήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα κόσμο ελπίδας και ανοιχτόκαρδης συνεργασίας;
Brett Bailey [μτφ.: Αγγέλα Χριστοφίδου]

Βιογραφικό του Brett Bailey

Ο Brett Bailey είναι ένας νοτιοαφρικανικής καταγωγής θεατρικός συγγραφέας, σχεδιαστής, σκηνοθέτης, δημιουργός θεατρικών παραστάσεων με κατασκευές και καλλιτεχνικός διευθυντής του THIRD WORLD BUNFIGHT. Εργάστηκε στη Νότιο Αφρική, στη Ζιμπάμπουε, Ουγκάντα, Αϊτή, Κονγκό, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.
Τα φημισμένα εικονοκλαστικά, θεατρικά του έργα, που θέτουν ερωτήματα στη δυναμική του μετααποικιακού κόσμου, περιλαμβάνουν τα BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO JUMBO, medEia και ORFEUS. Οι παραστάσεις του με κατασκευές περιλαμβάνουν τα EXHIBITs A & B.
Τα έργα του παρουσιάστηκαν στην Ευρώπη, Αυστραλία και Αφρική και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ αυτών το χρυσό μετάλλιο για τον σχεδιασμό στην Prague Quadrennial (2007). Προήδρευσε της κριτικής επιτροπής της Διεθνούς Έκθεσης Σκηνογραφίας και Θεατρικής Αρχιτεκτονικής/ Prague Quadrennial 2011 και ήταν ένας από τους κριτές στον διαγωνισμό 'Music Theatre Now' του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου τον Μάρτιο 2013.
Σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του World Summit on Arts and Culture στο Γιοχάνεσμπουργκ (2009) και από το 2006 έως το 2009 τις τελετές έναρξης του Harare International Festival of the Arts. Από το 2008 έως το 2011 ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του South Africa's only public arts festival, 'Infecting the City', στο Κέιπ Τάουν. Το 2014 επιλέγηκε ως ο συγγραφέας του Μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

 

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2014-Χίος

Νέα της Ομοσπονδίας

TEST6Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (ΟΕΘΑ) εκπροσωπώντας 38 θεατρικές ομάδες στο Αιγαίο, σε συνεργασία  με το  Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο  Δήμου Χίου  διοργανώνει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 στις 20.30 μ. μ. στην Αίθουσα Θεάτρου του Ο.Π.Κ.Χ. εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2014, την οποία τιμά με μια παράσταση, που παρουσιάσθηκε στη Σύρο στο πλαίσιο της 25ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλησσά Σύρου.  Η εκδήλωση, στην οποία θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό η πρόεδρος της ΟΕΘΑ κ. Μαρία Βενέτη, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Χιώτισσας συγγραφέα και σκηνοθέτιδας Τίνας Παπαδοπούλου, εμβληματικής φυσιογνωμίας του Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Αιγαίο.
Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης, θα αναγνωστεί το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2014  και θα τιμηθούν το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου και οι θεατρικές ομάδες της Χίου, για την προσφορά τους στο Ερασιτεχνικό Θέατρο και τη στήριξη των στόχων της ΟΕΘΑ. Θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση με το έργο

 

«Αλίμονο στους νέους» των Αλ. Σακελάριου και Χρ. Γιαννακόπουλου

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλησσά Σύρου

σε σκηνοθεσία Γιάννη Δεσύπρη και σκηνικά κοστούμια Γιάννη Βέλλη.

Η εκδήλωση θα είναι με ελεύθερη για το κοινό.

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

Νέα της Ομοσπονδίας

pita1Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου έγινε στην Αθήνα το Σαββάτο 8 Φεβρουαρίου 2014. Παραβρέθηκαν 55 αντιπρόσωποι από 32 θεατρικές ομάδες- μέλη. (δύο από αυτές η «Λαϊκή Σκηνή Άνδρου» και η «Θεατρική Ομάδα Μήλου» ως νέα μέλη). Πριν την έναρξη της διαδικασίας κόπηκε η πίτα και το νόμισμα έπεσε στον  Θεατρικό Όμιλο Σύρου «Ο Σουρής».

Με ομόφωνη απόφαση των μελών, αποφασίσθηκε ως τόπος διεξαγωγής της 26ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου η Λήμνος και για το 2015 να ετοιμάζεται η Τήνος. Παράλληλα το πρόγραμμα «Το θέατρο ταξιδεύει στην άγονη γραμμή» θα τρέξει εφέτος νωρίς, αφού έχει ήδη εγκριθεί από την Γ.Γ.ΑΙ.

 

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2014-15 που έχει ως εξής:
Πρόεδρος: ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ
Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ,
Γενική Γραμματέας: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΣΙΟΥ
Ταμίας: ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΤΣΟΥ
Ειδικός Γραμματέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
Έφορος Υλικού: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Σύμβουλος – μέλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

pita5a

 

 

 

 

 

pita3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα της Ομοσπονδίας

ΟΕΘΑ LOGO1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ(α) Σύμφωνα με τα άρθρα 5,11,12,13,15,16,17,18,28-30 του καταστατικού μας, σας προσκαλούμε σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην ΑΘΗΝΑ, στην Λέσχη του Συνδέσμου Συριανών Αθηνών (3ης Σεπτεμβρίου 56, 5ος όροφος) στις 5/2/2014 ως α' Γ.Σ. και ελλείψει απαρτίας σε β' Γ.Σ. (οριστική)

 

το Σαββάτο  8  Φεβρουαρίου
2014, ώρα 10.00πμ,


στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:
1. Πεπραγμένα, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα  1/2/2013–31/1/2014. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και
διαχειριστική ευθύνη.
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.
3 .Προγραμματισμός δράσεων έτους 2014.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και5. ΕΚΛΟΓΕΣ για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής

(β) Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν οι δύο τακτικοί αντιπρόσωποι των συλλόγων – μελών της Ο.Ε.Θ.Α. (ή οι αναπληρωτές τους), εφοδιασμένοι απαραιτήτως με πρόσφατη απόφαση διορισμού τους από το Δ.Σ. του συλλόγου τους. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού «Ο κάθε σύλλογος- μέλος εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους στην Ο.Ε.Θ.Α. κάθε 2 χρόνια».
Όσοι από αυτούς επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στα παραπάνω όργανα της ΟΕΘΑ πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν με Fax στο 22730 27506 και με e.mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την συνημμένη δήλωση απαραιτήτως μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 για να καταρτισθεί εγκαίρως το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

(γ) Σημειώνουμε ότι δικαίωμα εκπροσώπησης και συμμετοχής έχουν οι σύλλογοι – μέλη, που μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. στις 8-2-2014, είναι ταμειακώς εν τάξει, δηλ. έχουν πληρώσει και την ετήσια συνδρομή 2013 (150 ευρώ). Προκειμένου να διευκολυνθεί το Δ.Σ. στο έργο του, θα παρακαλούσαμε τα μέλη μας, να καταβάλουν και την συνδρομή του 2014 (οι περισσότεροι έχουν πληρώσει για το 2013).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
στις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ της ΟΕΘΑΟ/Η...............................................κάτοικος..............................
ως τακτικός αντιπρόσωπος του Συλλόγου

.........................................................................:............................

μέλους της ΟΕΘΑ, δηλώνω ότι κατά τις αρχαιρεσίες
της 8/2/2014 θέτω υποψηφιότητα για:

το Διοικητικό Συμβούλιο

ή

την Εξελεγκτική Επιτροπή

Στη................................./2/14

Ο/Η Δηλών/ουσα

(να διαγραφεί το όργανο που
δεν θέτετε υποψηφιότητα)

 
Περισσότερα Άρθρα...


taksideuei 2014